Kontakt

Siedziba firmy :

Co-Ver Polska Sp. z o.o.

ul. Sokolnicza 5/28
53-676 Wrocław

tel. +48 71/342 50 70
fax.:+48 71/342 50 71
e-mail: biuro@co-ver.com.pl
www.co-ver.com.pl

Zobacz wskazówki dojazdu »

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu
KRS: 0000237881
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
NIP: 8992541819
REGON:020102430

Sit Verba S.r.l.

via 42 Martiri, 165
28924 Verbania  (VB) – ITALIA

Tel. +39 0323 585311
Fax. +39 0323 585353
www.sitverba.com

Zobacz wskazówki dojazdu »